Joint Faculties of Humanities & Theology

55 Titles

Browse the catalog for content from the Joint Faculties of Humanities and Theology at Lund University.

All Books

Cover image for Value, Morality & Social Reality

Value, Morality & Social Reality: Essays dedicated to Dan Egonsson, Björn Petersson & Toni Rønnow-Rasmussen

Andrés G. Garcia (ed), Mattias Gunnemyr (ed), Jakob Werkmäster (ed)
March 31, 2023
Cover image for CSS Conference 2017

CSS Conference 2017: Rethinking Scandinavia

Robert Ekdahl (ed)
CSS Conference Proceedings Vol 1
March 29, 2023
Cover image for Post Hoc Interventions

Post Hoc Interventions: Prospects and Problems

Mattias Gunnemyr (ed), Martin L. Jönsson (ed)
February 17, 2023
Cover image for Kring livets högtider i Örkelljunga församling

Kring livets högtider i Örkelljunga församling

Gabrielle Jeansson, Inga Kindblom
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund 10
February 17, 2023
Cover image for Grönska och ljudkvalitet i närmiljön

Grönska och ljudkvalitet i närmiljö

Frans Mossberg, Erik Skärbäck
Publications from the Sound Environment Centre at Lund University no. 16
October 13, 2022
Cover image for Speakers comfort and voice disorders in classrooms

Speakers Comfort and Voice Disorders in Classrooms

Jonas Brunskog, Viveka Lyberg Åhlander, Anders Löfquist, David Pelegrin-Garcia, Roland Rydell
Publications from the Sound Environment Centre at Lund University no. 10
October 13, 2022
Cover image for Sound, mind and emotion

Sound, mind and emotion - research and aspects

Frans Mossberg (ed)
Publications from the Sound Environment Centre at Lund University no. 8
October 13, 2022
Cover image for Sounds of history

Sounds of History

Frans Mossberg (ed)
Publications from the Sound Environment Centre at Lund University no. 6
October 13, 2022
Cover image for Ord om ljud

Ord om ljud: Skriftställare om ljudmiljöer och ljud

Frans Mossberg (ed)
Publications from the Sound Environment Centre at Lund University no. 14
October 13, 2022
Cover image for Buller och hälsa

Buller och hälsa

Frans Mossberg (ed)
Publications from the Sound Environment Centre at Lund University no. 1
October 13, 2022
Cover image for Operativa ljud

Operativa ljud

Frans Mossberg (ed)
Publications from the Sound Environment Centre at Lund University no. 3
October 13, 2022
Cover image for Skadliga ljud

Skadliga ljud

Frans Mossberg (ed)
Publications from the Sound Environment Centre at Lund University No. 4
October 13, 2022
Cover image for Child & Noise

Child & Noise

Frans Mossberg (ed)
Publications from the Sound Environment Centre at Lund University no. 17
October 13, 2022
Cover image for Buller i blåsväder

Buller i blåsväder: texter om ljud från vindkraftverk

Frans Mossberg (ed)
Publications from the Sound Environment Centre at Lund University no. 11
October 13, 2022
Cover image for Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad

Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad

Frans Mossberg (ed)
Publications from the Sound Environment Centre at Lund University no. 9
October 13, 2022
Cover image for Ljud och tystnad för sinne och själ

Ljud och tystnad för sinne och själ: betydelser av ljud och tystnad för själslig och mental rekreation

Frans Mossberg (ed)
Publications from the Sound Environment Centre at Lund University no. 7
October 13, 2022
Cover image for Sound, Safety & Society

Sound, Safety & Society

Frans Mossberg (ed)
Publications from the Sound Environment Centre at Lund University no. 13
October 13, 2022
Cover image for Förföriska ljud

Förföriska ljud

Frans Mossberg (ed)
Publications from the Sound Environment Centre at Lund University no. 2
October 13, 2022
Cover image for Ljud och inlärning

Ljud och inlärning

Frans Mossberg (ed)
Publications from the Sound Environment Centre at Lund University no. 5
October 13, 2022
Cover image for Tysta områden i Sverige

Tysta områden i Sverige

Gunnar Cervén (ed), Frans Mossberg (ed)
Publications from the Sound Environment Centre at Lund University no. 18
October 13, 2022
Cover image for Manifest för en bättre ljudmiljö

MANIFEST för en bättre ljudmiljö

Stig Arlinger, Bengt Holmstrand, Henrik Karlsson, Leo Nilsson, Ludwig Rasmusson, Torbjörn Stockfelt, Ola Stockfelt, Mikael Strömberg
Publications from the Sound Environment Centre at Lund University No. 0
October 10, 2022
Cover image for Regionauterna

Regionauterna: Öresundsregionen från vision till vardag

Orvar Löfgren (ed), Fredrik Nilsson (ed)
Centrum för Öresundsstudier 24
May 16, 2022
Cover image for Att gestalta en region by Jesper Falkheimer

Att gestalta en region: Källornas strategier och mediernas föreställningar om Öresund

Jesper Falkheimer
Centrum för Öresundsstudier 4
March 4, 2022
Cover imgae for Öresundsgränser: Rörelser, möten och visioner i tid och rum.

Öresundsgränser: Rörelser, möten och visioner i tid och rum

Fredrik Nilsson (ed), Hanne Sanders (ed), Ylva Stubbergaard (ed)
Centrum för Öresundsstudier nr 14
December 10, 2021

Negotiating Noise: Across places, spaces and disciplines

Sanne Krogh Groth (ed), James G. Mansell (ed)
Publications from the Sound Environment Centre at Lund University No. 19
September 20, 2021

Vid brunnen: En kulturbild från sekelskiftet

Selma Frode Kristensen
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 8
March 17, 2021

Herdar på Korsika

Gunnar Alsmark
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 22
March 5, 2021

Le confit et son rôle dans l'alimentation traditionnelle du sud-ouest de la France

Renée Valeri
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 20
March 5, 2021

Jordstugor i Sydsverige: Den ingrävda bostadens utbredning, form, funktion och konstruktion

Tomas Jönsson
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 18
March 5, 2021

Bondens bostad: En studie rörande boningslängans form, funktion och förändring i sydöstra Skåne

Monika Minnhagen
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 15
March 5, 2021

Kyrktagningsseden i Sverige

Anders Gustavsson
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 13
March 5, 2021

Nöden i Lund: En etnologisk stadsstudie

Sven B. Ek
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 11
March 5, 2021

Folklivsarkivet i Lund 1913-1988: En festskrift till 75-årsjubileet under redaktion av Nils-Arvid Bringéus

Nils-Arvid Bringéus
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 26
March 5, 2021

En stad - tre världar: En studie i sunt förnuft och kulturmönster

Brita Hardenby
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 23
March 5, 2021

Den dolda ekonomin: En etnologisk studie av näringsstrukturen i Bollebygd 1850-1950

Agneta Boqvist
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 21
March 5, 2021

Skånska prästgårdar: En etnologisk studie av byggnadsskickets förändring

Gösta Arvastson
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 19
March 5, 2021

Færøske sluppfiskere: Etnologisk undersøgelse af en erhvervsgruppes liv

Jóan Pauli Joensen
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 17
March 5, 2021

Pottemakare, krukmakare, kakelugnsmakare i Falkenberg

Ernst Walerius
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 14
March 5, 2021

Viken: Äldre bebyggelse och miljö

Gabrielle Jeansson, Renée Valeri
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 12
March 5, 2021

Det bortrövade dryckeskärlet: En sägenstudie

Inger Lövkrona
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 24
March 5, 2021

Det sydsvenska halmtaket

Karl Mattisson
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 4
March 3, 2021

Hur annorlunda då: Minnen från ett samhälle på Söderslätt

Artur Larsson
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 9
March 3, 2021

Minnen och anteckningar från Gärdslövs och Önnarps pastorat

Viktor Åkerman
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 7
March 3, 2021

Knyppling och knypplerskor i södra delen av Ingelstads härad

Axel Hörlen
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 5
March 3, 2021

Kloka flickan från Vallåkra

John Pape
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 1
March 3, 2021

Brännodling: En historisk-etnologisk undersökning

Nils-Arvid Bringéus
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 6
March 3, 2021
1-50 of 55