Studia Rhetorica Lundensia

1 Titles

Retorikämnet vid Lunds universitet är ett nygammalt ämne. Universitetet grundades år 1666, och redan under dess första år fanns professorer i ämnet retorik. Efter 200 års frånvaro fick universitetet åter en professor i retorik tack vare en generös donation av Christian W. Jansson. Skriftserien Studia Rhetorica Lundensia lanserades 2015 och publicerar antologier, monografier – inklusive avhandlingar – och läromedel på de nordiska språken. Redaktörer för serien är Anders Sigrell och Tommy Bruhn.

Print ISSN 2002-2018