Folklivsarkivet i Lund 1913-1988: En festskrift till 75-årsjubileet under redaktion av Nils-Arvid Bringéus

Authors

Nils-Arvid Bringéus (ed)

Synopsis

Volymen är digitaliserad 2020/2021.

Downloads

Published

March 5, 2021

Print ISSN

0346-6051

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-91-89213-77-7