Open Books at Lund University https://books.lub.lu.se/ en-US Open Books at Lund University Om arbetsprocessrätt https://books.lub.lu.se/catalog/book/218 <p>No description available.</p> Reinhold Fahlbeck Copyright (c) 1974 Reinhold Fahlbeck http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-11-29 2023-11-29 Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse https://books.lub.lu.se/catalog/book/223 <p>No description available.</p> Axel Adlercreutz Boel Flodgren Copyright (c) 2023 Axel Adlercreutz, Boel Flodgren http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-11-29 2023-11-29 Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet https://books.lub.lu.se/catalog/book/229 <p>No description available.</p> Ewa Gustafsson Copyright (c) 2010 Ewa Gustafsson http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-11-29 2023-11-29 Svensk tjänstemannarätt : 2:2 https://books.lub.lu.se/catalog/book/234 <p>No description available.</p> Stig Jägerskiöld Copyright (c) 1961 Stig Jägerskiöld http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-11-29 2023-11-29 Lagkonflikter i utrikeshandeln https://books.lub.lu.se/catalog/book/221 <p>No description available.</p> Michael Bogdan Copyright (c) 1996 Michael Bogdan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-11-29 2023-11-29 Företagsformer https://books.lub.lu.se/catalog/book/226 <p>No description available.</p> Carl Martin Roos Copyright (c) 1995 Carl Martin Roos http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-11-29 2023-11-29 Svensk tjänstemannarätt : 1 https://books.lub.lu.se/catalog/book/232 <p>No description available.</p> Stig Jägerskiöld Copyright (c) 1956 Stig Jägerskiöld http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-11-29 2023-11-29 Praktisk arbetsrätt, 3 uppl. https://books.lub.lu.se/catalog/book/219 <p>No description available.</p> Reinhold Fahlbeck Copyright (c) 1989 Reinhold Fahlbeck http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-11-29 2023-11-29 Aktiebolagets författning och dess yttre rättsförhållanden enligt svensk rätt https://books.lub.lu.se/catalog/book/224 <p>No description available.</p> Ragnar Bergendal Copyright (c) 1922 Ragnar Bergendal http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-11-29 2023-11-29 Fackföreningen och rätten https://books.lub.lu.se/catalog/book/230 <p>No description available.</p> Boel Flodgren Copyright (c) 1978 Boel Flodgren http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-11-29 2023-11-29 Svensk tjänstemannarätt : 2:3 https://books.lub.lu.se/catalog/book/235 <p>No description available.</p> Stig Jägerskiöld Copyright (c) 1972 Stig Jägerskiöld http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-11-29 2023-11-29 Bed och arbeta = Ora et labora https://books.lub.lu.se/catalog/book/217 <p>No description available.</p> Reinhold Fahlbeck Copyright (c) 2011 Reinhold Fahlbeck http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-11-29 2023-11-29 Utrikeshandelns civilrättsliga grundproblem, 2 uppl. https://books.lub.lu.se/catalog/book/222 <p>No description available.</p> Michael Bogdan Copyright (c) 1994 Michael Bogdan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-11-29 2023-11-29 Missbrukare i rättsstaten https://books.lub.lu.se/catalog/book/228 <p>No description available.</p> Ewa Gustafsson Copyright (c) 2001 Ewa Gustafsson http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-11-29 2023-11-29 Svensk tjänstemannarätt : 2:1 https://books.lub.lu.se/catalog/book/233 <p>No description available.</p> Stig Jägerskiöld Copyright (c) 1959 Stig Jägerskiöld http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-11-29 2023-11-29 Sveriges och EU:s internationella insolvensrätt https://books.lub.lu.se/catalog/book/220 <p>No description available.</p> Michael Bogdan Copyright (c) 1997 Michael Bogdan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-11-29 2023-11-29 Om betydelsen av konkurs för brott emot borgenärer https://books.lub.lu.se/catalog/book/225 <p>No description available.</p> Ragnar Bergendal Copyright (c) 1928 Ragnar Bergendal http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-11-29 2023-11-29 Nedsättning av försäkringsersättning https://books.lub.lu.se/catalog/book/231 <p>No description available.</p> Eva Lindell-Frantz Copyright (c) 1996 Eva Lindell-Frantz http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-11-29 2023-11-29 Kommentar till strafflagen kap 14, 2 uppl. https://books.lub.lu.se/catalog/book/239 <p>No description available.</p> Johan Thyrén Copyright (c) 1918 Johan Thyrén http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-11-28 2023-11-28 Anställda i styrelsen https://books.lub.lu.se/catalog/book/237 <p>No description available.</p> Krister Moberg Copyright (c) 1988 Krister Moberg http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-11-28 2023-11-28 Moderbolags ansvar för dotterbolags skulder https://books.lub.lu.se/catalog/book/238 <p>No description available.</p> Krister Moberg Copyright (c) 1998 Krister Moberg http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-11-28 2023-11-28 Offentlig rätt https://books.lub.lu.se/catalog/book/236 <p>No description available.</p> Stig Jägerskiöld Copyright (c) 1973 Stig Jägerskiöld http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-11-28 2023-11-28 Principerna för en strafflagsreform, 3 volymer https://books.lub.lu.se/catalog/book/215 <p>No description available.</p> Johan Thyrén Copyright (c) 1910 Johan Thyrén http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-09-05 2023-09-05 Förfalskningsbrotten, med särskildt afseende på det objektiva reqvisitet vid förfalskning af handlingar, enligt svensk gällande straffrätt https://books.lub.lu.se/catalog/book/213 <p>No description available.</p> Johan Thyrén Copyright (c) 1895 Johan Thyrén http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-09-05 2023-09-05 Kommentar till strafflagen kap. 16 https://books.lub.lu.se/catalog/book/211 <p>No description available.</p> Johan Thyrén Copyright (c) 1919 Johan Thyrén http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-09-05 2023-09-05 Culpa legis Aquiliae enligt Justiniansk rätt https://books.lub.lu.se/catalog/book/214 <p>No description available.</p> Johan Thyrén Copyright (c) 1898 Johan Thyrén http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-09-05 2023-09-05 Kommentar till strafflagen kap. 20 https://books.lub.lu.se/catalog/book/212 <p>No description available.</p> Johan Thyrén Copyright (c) 1908 Johan Thyrén http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-09-05 2023-09-05 Läkare och läkande https://books.lub.lu.se/catalog/book/114 <p>I samband med sjukdom och ohälsa blir människans litenhet och sårbarhet, men också hennes livsvilja och vilja att förbättra, tydlig. Läkekonst är ett uttryck för människans försök att bemöta och betvinga det oacceptabla som livet ställer henne inför i form av fysiskt och mentalt lidande. Det är också en kulturprodukt. Hur man inom ett samhälle eller en kultur hanterar umbäranden i form av sjukdomar och skador säger därför mycket om ett samhälle i stort; om dagens, såväl som om medeltidens och renässansens. Genom att studera medeltidens och renässansens läkekonst kommer vi en liten bit närmare de människor som levde då.</p> <p>Med hjälp av arkeologiska fynd och skriftliga källor från det medeltida och renässanstida Sverige och Norden undersöker Johanna Bergqvist hur man under dessa perioder förstod sjukdomar och skador, vad man tänkte sig orsakade dem, hur man behandlade och vårdade dem som drabbats och vilka som arbetade med detta. Under medeltiden och renässansen skedde flera förändringar inom såväl läkekonsten som inom berörda yrken, men utvecklingen gick inte ständigt framåt. Från mitten av 1300-talet och genom 1400-talet innebar Digerdöden och efterföljande epidemier bokstavligen ett dråpslag för äldre kunskaper, traderade genom generationer, som det tog tid att återhämta sig ifrån.</p> <p>Johanna Bergqvist är arkeolog med inriktning mot historisk tid. Detta är hennes doktorsavhandling.</p> Johanna Bergqvist Copyright (c) 2013 Johanna Bergqvist http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-08-24 2023-08-24 Media and Mediation in the Eighteenth Century https://books.lub.lu.se/catalog/book/209 <p>While eighteenth-century print media in essence rested on the same technical apparatus as in previous centuries – letterpress printing, woodcuts, and intaglio prints – the growth in quantity created a media revolution. The effect was a qualitative shift in terms of literacy, growth of newspapers, the spread of images and distribution of knowledge, but also of misinformation and propaganda. In this volume eight scholars from three continents investigate various aspects of media and mediation in the history, culture, and politics of the eighteenth century.</p> Penelope J. Corfield Jonas Nordin Sophie Holm Ylva Haidenthaller Fokko Jan Dijksterhuis Halima Ouanada Maria Isabel Limongi Antônio Carlos dos Santos Copyright (c) 2023 The authors http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2023-06-16 2023-06-16 Expropriation in Private lnternational Law https://books.lub.lu.se/catalog/book/207 <p>This book examines court decisions about seizures of property by foreign states. It is divided into three main parts.</p> <p>The first part is devoted to preliminary problems. The examination of the requirements imposed on the courts by international law is followed by a discussion of the special status of foreign expropriatory and similar laws in private international law.</p> <p>The second part concerns the foreign state's right to the property affected by the seizure. An examination of recognizing the expropriator's title to property which has already been effectively seized is followed by a study of the enforcement of foreign expropriatory laws. This part also discusses foreign seizures marked by special defects, in particular seizures violating the law of nations.</p> <p>The focus of the book is on its third part, which handles the problems connected with distributing the losses caused by foreign seizures. Many lawsuits have considered which of the parties is to bear the consequences of the foreign action but this problem has been discussed in legal literature much less than the validity and enforcement of a seizure. Therefore, this part is more detailed than the previous ones.</p> Michael Bogdan Copyright (c) 1975 Michael Bogdan http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-05-26 2023-05-26