Centrum för Öresundsstudier

6 Titles

This series is available mainly in Swedish (with some contributions in Danish, English and Norweigan). The information below is therefore also in Swedish. For information in English, please contact the series manager.

Centrum för Öresundsstudiers bokserie har funnits sedan 2003, och hette från början Centrum för Danmarksstudiers bokserie. Serien ges ut i samarbete med Makadam förlag. Bokserien publicerar forskning om gränser, regioner och Öresund. Publikationerna kan till exempel fokusera på dansk-svenska relationer, rörelser och flöden över Öresund respektive gränser och gränsstudier. I serien hittar du både nutidsstudier och historiska studier, liksom skiftande skandinaviska, nordiska och europeiska perspektiv. Bokseriens språk är danska, svenska, norska och engelska.

De böcker som är utlagda på denna plattform är inte tillgänglighetsanpassade. För att få tillgång till anpassade versioner, sänd ett mejl till mia.krokstade@cors.lu.se (om du klickar på adressen öppnas ditt mejlprogram).

Print ISSN 1651-775X

All Books

Cover image for Regionauterna

Regionauterna: Öresundsregionen från vision till vardag

Orvar Löfgren (ed), Fredrik Nilsson (ed)
May 16, 2022

Kanon och kulturarv: Historia och samtid i Danmark och Sverige

Lars-Eric Jönsson (ed), Anna Wallette (ed), Jes Wienberg (ed)
January 1, 2008

Migration och tillhörighet: Inklusions- och exklusionsprocesser i Skandinavien

Gunnar Alsmark (ed), Tina Kallehave (ed), Bolette Moldenhawer (ed)
January 1, 2007
Cover imgae for Öresundsgränser: Rörelser, möten och visioner i tid och rum.

Öresundsgränser: Rörelser, möten och visioner i tid och rum

Fredrik Nilsson (ed), Hanne Sanders (ed), Ylva Stubbergaard (ed)
December 10, 2021