https://books.lub.lu.se/issue/feed Open Books at Lund University 2023-10-19T16:32:35+02:00 Magnus Annemark magnus.annemark@ub.lu.se Open Monograph Press https://books.lub.lu.se/catalog/book/221 Lagkonflikter i utrikeshandeln 2023-09-27T16:04:47+02:00 Michael Bogdan <p>No description available.</p> 2023-11-29T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1996 Michael Bogdan https://books.lub.lu.se/catalog/book/226 Företagsformer 2023-09-27T16:10:46+02:00 Carl Martin Roos <p>No description available.</p> 2023-11-29T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1995 Carl Martin Roos https://books.lub.lu.se/catalog/book/232 Svensk tjänstemannarätt : 1 2023-10-19T16:24:03+02:00 Stig Jägerskiöld <p>No description available.</p> 2023-11-29T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1956 Stig Jägerskiöld https://books.lub.lu.se/catalog/book/219 Praktisk arbetsrätt, 3 uppl. 2023-09-27T16:02:13+02:00 Reinhold Fahlbeck <p>No description available.</p> 2023-11-29T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1989 Reinhold Fahlbeck https://books.lub.lu.se/catalog/book/224 Aktiebolagets författning och dess yttre rättsförhållanden enligt svensk rätt 2023-09-27T16:08:17+02:00 Ragnar Bergendal <p>No description available.</p> 2023-11-29T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1922 Ragnar Bergendal https://books.lub.lu.se/catalog/book/230 Fackföreningen och rätten 2023-09-27T16:15:26+02:00 Boel Flodgren <p>No description available.</p> 2023-11-29T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1978 Boel Flodgren https://books.lub.lu.se/catalog/book/235 Svensk tjänstemannarätt : 2:3 2023-10-19T16:28:20+02:00 Stig Jägerskiöld <p>No description available.</p> 2023-11-29T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1972 Stig Jägerskiöld https://books.lub.lu.se/catalog/book/217 Bed och arbeta = Ora et labora 2023-09-27T15:57:09+02:00 Reinhold Fahlbeck <p>No description available.</p> 2023-11-29T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2011 Reinhold Fahlbeck https://books.lub.lu.se/catalog/book/222 Utrikeshandelns civilrättsliga grundproblem, 2 uppl. 2023-09-27T16:06:02+02:00 Michael Bogdan <p>No description available.</p> 2023-11-29T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1994 Michael Bogdan https://books.lub.lu.se/catalog/book/228 Missbrukare i rättsstaten 2023-09-27T16:13:21+02:00 Ewa Gustafsson <p>No description available.</p> 2023-11-29T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2001 Ewa Gustafsson https://books.lub.lu.se/catalog/book/233 Svensk tjänstemannarätt : 2:1 2023-10-19T16:25:49+02:00 Stig Jägerskiöld <p>No description available.</p> 2023-11-29T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1959 Stig Jägerskiöld https://books.lub.lu.se/catalog/book/220 Sveriges och EU:s internationella insolvensrätt 2023-09-27T16:03:37+02:00 Michael Bogdan <p>No description available.</p> 2023-11-29T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1997 Michael Bogdan https://books.lub.lu.se/catalog/book/225 Om betydelsen av konkurs för brott emot borgenärer 2023-09-27T16:09:18+02:00 Ragnar Bergendal <p>No description available.</p> 2023-11-29T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1928 Ragnar Bergendal https://books.lub.lu.se/catalog/book/231 Nedsättning av försäkringsersättning 2023-09-27T16:17:28+02:00 Eva Lindell-Frantz <p>No description available.</p> 2023-11-29T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1996 Eva Lindell-Frantz https://books.lub.lu.se/catalog/book/218 Om arbetsprocessrätt 2023-09-27T16:00:52+02:00 Reinhold Fahlbeck <p>No description available.</p> 2023-11-29T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1974 Reinhold Fahlbeck https://books.lub.lu.se/catalog/book/223 Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse 2023-09-27T16:07:06+02:00 Axel Adlercreutz Boel Flodgren <p>No description available.</p> 2023-11-29T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Axel Adlercreutz, Boel Flodgren https://books.lub.lu.se/catalog/book/229 Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet 2023-09-27T16:14:23+02:00 Ewa Gustafsson <p>No description available.</p> 2023-11-29T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2010 Ewa Gustafsson https://books.lub.lu.se/catalog/book/234 Svensk tjänstemannarätt : 2:2 2023-10-19T16:27:07+02:00 Stig Jägerskiöld <p>No description available.</p> 2023-11-29T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1961 Stig Jägerskiöld https://books.lub.lu.se/catalog/book/237 Anställda i styrelsen 2023-10-19T16:30:26+02:00 Krister Moberg <p>No description available.</p> 2023-11-28T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1988 Krister Moberg https://books.lub.lu.se/catalog/book/238 Moderbolags ansvar för dotterbolags skulder 2023-10-19T16:31:45+02:00 Krister Moberg <p>No description available.</p> 2023-11-28T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1998 Krister Moberg https://books.lub.lu.se/catalog/book/236 Offentlig rätt 2023-10-19T16:29:25+02:00 Stig Jägerskiöld <p>No description available.</p> 2023-11-28T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1973 Stig Jägerskiöld https://books.lub.lu.se/catalog/book/239 Kommentar till strafflagen kap 14, 2 uppl. 2023-10-19T16:32:35+02:00 Johan Thyrén <p>No description available.</p> 2023-11-28T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1918 Johan Thyrén https://books.lub.lu.se/catalog/book/215 Principerna för en strafflagsreform, 3 volymer 2023-08-29T14:59:15+02:00 Johan Thyrén <p>No description available.</p> 2023-09-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 1910 Johan Thyrén https://books.lub.lu.se/catalog/book/213 Förfalskningsbrotten, med särskildt afseende på det objektiva reqvisitet vid förfalskning af handlingar, enligt svensk gällande straffrätt 2023-08-29T14:56:11+02:00 Johan Thyrén <p>No description available.</p> 2023-09-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 1895 Johan Thyrén https://books.lub.lu.se/catalog/book/211 Kommentar till strafflagen kap. 16 2023-08-29T14:52:43+02:00 Johan Thyrén <p>No description available.</p> 2023-09-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 1919 Johan Thyrén https://books.lub.lu.se/catalog/book/214 Culpa legis Aquiliae enligt Justiniansk rätt 2023-08-29T14:57:31+02:00 Johan Thyrén <p>No description available.</p> 2023-09-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 1898 Johan Thyrén https://books.lub.lu.se/catalog/book/212 Kommentar till strafflagen kap. 20 2023-08-29T14:54:52+02:00 Johan Thyrén <p>No description available.</p> 2023-09-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 1908 Johan Thyrén https://books.lub.lu.se/catalog/book/114 Läkare och läkande 2021-06-11T10:41:35+02:00 Johanna Bergqvist john_q_public@email.com <p>I samband med sjukdom och ohälsa blir människans litenhet och sårbarhet, men också hennes livsvilja och vilja att förbättra, tydlig. Läkekonst är ett uttryck för människans försök att bemöta och betvinga det oacceptabla som livet ställer henne inför i form av fysiskt och mentalt lidande. Det är också en kulturprodukt. Hur man inom ett samhälle eller en kultur hanterar umbäranden i form av sjukdomar och skador säger därför mycket om ett samhälle i stort; om dagens, såväl som om medeltidens och renässansens. Genom att studera medeltidens och renässansens läkekonst kommer vi en liten bit närmare de människor som levde då.</p> <p>Med hjälp av arkeologiska fynd och skriftliga källor från det medeltida och renässanstida Sverige och Norden undersöker Johanna Bergqvist hur man under dessa perioder förstod sjukdomar och skador, vad man tänkte sig orsakade dem, hur man behandlade och vårdade dem som drabbats och vilka som arbetade med detta. Under medeltiden och renässansen skedde flera förändringar inom såväl läkekonsten som inom berörda yrken, men utvecklingen gick inte ständigt framåt. Från mitten av 1300-talet och genom 1400-talet innebar Digerdöden och efterföljande epidemier bokstavligen ett dråpslag för äldre kunskaper, traderade genom generationer, som det tog tid att återhämta sig ifrån.</p> <p>Johanna Bergqvist är arkeolog med inriktning mot historisk tid. Detta är hennes doktorsavhandling.</p> 2023-08-24T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2013 Johanna Bergqvist https://books.lub.lu.se/catalog/book/209 Media and Mediation in the Eighteenth Century 2023-06-13T15:23:58+02:00 Penelope J. Corfield Jonas Nordin Sophie Holm Ylva Haidenthaller Fokko Jan Dijksterhuis Halima Ouanada Maria Isabel Limongi Antônio Carlos dos Santos <p>While eighteenth-century print media in essence rested on the same technical apparatus as in previous centuries – letterpress printing, woodcuts, and intaglio prints – the growth in quantity created a media revolution. The effect was a qualitative shift in terms of literacy, growth of newspapers, the spread of images and distribution of knowledge, but also of misinformation and propaganda. In this volume eight scholars from three continents investigate various aspects of media and mediation in the history, culture, and politics of the eighteenth century.</p> 2023-06-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 The authors https://books.lub.lu.se/catalog/book/207 Expropriation in Private lnternational Law 2023-05-24T14:04:29+02:00 Michael Bogdan <p>This book examines court decisions about seizures of property by foreign states. It is divided into three main parts.</p> <p>The first part is devoted to preliminary problems. The examination of the requirements imposed on the courts by international law is followed by a discussion of the special status of foreign expropriatory and similar laws in private international law.</p> <p>The second part concerns the foreign state's right to the property affected by the seizure. An examination of recognizing the expropriator's title to property which has already been effectively seized is followed by a study of the enforcement of foreign expropriatory laws. This part also discusses foreign seizures marked by special defects, in particular seizures violating the law of nations.</p> <p>The focus of the book is on its third part, which handles the problems connected with distributing the losses caused by foreign seizures. Many lawsuits have considered which of the parties is to bear the consequences of the foreign action but this problem has been discussed in legal literature much less than the validity and enforcement of a seizure. Therefore, this part is more detailed than the previous ones.</p> 2023-05-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 1975 Michael Bogdan