https://books.lub.lu.se/issue/feed Open Books at Lund University 2023-05-24T14:04:29+02:00 Magnus Annemark magnus.annemark@ub.lu.se Open Monograph Press https://books.lub.lu.se/catalog/book/207 Expropriation in Private lnternational Law 2023-05-24T14:04:29+02:00 Michael Bogdan <p>This book examines court decisions about seizures of property by foreign states. It is divided into three main parts.</p> <p>The first part is devoted to preliminary problems. The examination of the requirements imposed on the courts by international law is followed by a discussion of the special status of foreign expropriatory and similar laws in private international law.</p> <p>The second part concerns the foreign state's right to the property affected by the seizure. An examination of recognizing the expropriator's title to property which has already been effectively seized is followed by a study of the enforcement of foreign expropriatory laws. This part also discusses foreign seizures marked by special defects, in particular seizures violating the law of nations.</p> <p>The focus of the book is on its third part, which handles the problems connected with distributing the losses caused by foreign seizures. Many lawsuits have considered which of the parties is to bear the consequences of the foreign action but this problem has been discussed in legal literature much less than the validity and enforcement of a seizure. Therefore, this part is more detailed than the previous ones.</p> 2023-05-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 1975 Michael Bogdan https://books.lub.lu.se/catalog/book/188 Anthony Giddens och samhällsvetenskapen 2023-02-22T11:19:25+01:00 Thomas Brante <p>När Thomas Brante skriver den lilla skriften Anthony Giddens och samhällsvetenskapen är Giddens ett självklart namn i en sociologisk kanon. Refererade man inte till Giddens fanns en risk att man inte betraktades som en ”riktig” sociolog. Att kritisera Giddens var närmast att kritisera ämnet.</p> <p>Enligt Giddens hade sociologin hamnat i en olycklig och teoretiskt improduktiv åtskillnad mellan subjektivism/aktör och objektivism/struktur, eller den mellan individ och kollektiv som Johan Asplund diskuterar i Människan som samhällsvarelse (2022). Hans eget teoretiska bidrag, struktureringsteorin, försöker lösa dikotomin mellan aktör och struktur genom att hävda att förhållandet måste betraktas som en strukturdualitet där strukturer är både medel för och resultatet av aktörers handlingar.</p> <p>Brante är positivt inställd till viljan att överskrida åtskillnaden mellan aktör och struktur men tycker att kritiken mot t.ex. strukturalister är missriktad. Den går för långt i sina antaganden om att strukturalister inte skulle kunna tänka sig att det är levande människor som både producerar och reproducerar strukturer. Den bortser också från att en undersökning av ett socialt fenomen kan isolera den ena eller andra aspekten av fenomenet utan vara antingen subjektivistisk eller objektivistisk.</p> <p>Brantes läsning av Giddens gjorde honom helt enkelt förbannad på Giddens argumentation – där syftet ofta handlar om att framhäva den egna teorin – även om han respekterade och höll med om varningarna mot tendenser till överdrifter åt antingen individualistiskt eller kollektivistiskt håll.</p> 2023-04-20T00:00:00+02:00 Copyright (c) 1989 The author https://books.lub.lu.se/catalog/book/189 Value, Morality & Social Reality 2023-03-02T09:38:21+01:00 Andrés G. Garcia Mattias Gunnemyr Jakob Werkmäster David Alm Henrik Andersson Olle Blomberg Eric Brandstedt Johan Brännmark Krister Bykvist Erik Carlson Stephen Darwall Seyyed Mohsen Eslami Cathrine V. Felix Frits Gåvertsson Lena Halldenius Jens Johansson Benjamin Kiesewetter Kirk Ludwig Christian Munthe Jonas Olson Francesco Orsi Herlinde Pauer-Studer Erik Persson Ingmar Persson Wlodek Rabinowicz Andrew Reisner Caj Strandberg András Szigeti Matthew Talbert Fabrice Teroni Caroline Torpe Touborg Tobias Hansson Wahlberg Jakob Werkmäster <p>Dan Egonsson, Björn Petersson, and Toni Rønnow-Rasmussen have been instrumental in shaping the Swedish philosophical community over the last thirty years, particularly in the field of ethics. Through their research, teaching, and guidance of the next generation of philosophers, they have made invaluable contributions to the Department of Philosophy at Lund University. This festschrift, which celebrates their upcoming 67th birthdays and their retirement from active teaching, includes thirty-two papers from as many philosophers, all of whom have been influenced by the work of Egonsson, Petersson, and Rønnow-Rasmussen. The papers touch on themes from practical philosophy that are reflected in the title of the festschrift: "Value, Morality &amp; Social Reality." Topics covered include harm, aesthetics, final value, human dignity, social ontology, instrumental value, moral responsibility, and more. We are grateful to the contributors and reviewers who have helped us put this festschrift together, and we hope that it will serve as a fitting tribute to the important work of these three important philosophers.</p> 2023-03-31T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 The authors and editors https://books.lub.lu.se/catalog/book/190 CSS Conference 2017 2023-03-02T12:04:10+01:00 Robert Ekdahl Karolina Drozdowska Olga Engfelt Bjarne Købmand Petersen Kenneth Lindegren Andrew McGillivray Daniel Ogden Anna Smedberg Bondesson Jimmie Svensson Mateusz Topa Viktoriya Trostohon <p>The texts in this book are based on a selection of the paper presentations held during the first instance of Centre for Scandinavian Studies – Lund Univsersity (CSS) biannual international conference in the field of Scandinavian Studies.</p> <p>The conference took place in Lund, at the joint Faculties of Humanities and Theology of Lund University between June 14-17, 2017. </p> <p>The theme was “Rethinking Scandinavia” and the central topics of presentations and discussions were:</p> <ul> <li>Scandinavian Identity Throughout History</li> <li>Minority Culture</li> <li>Scandinavia in the Eyes of the World</li> <li>The New-Media Landscape from a Historical Perspective</li> <li>Material Culture of the Nordic Space</li> <li>Border-Crossing: Migration, Travel, and Tourism</li> <li>The Dynamics of Nordic Linguistics</li> </ul> <p>More information about the conference can be found here: <a href="https://www.css.lu.se/events/css-conference/2017-rethinking-scandinavia/">https://www.css.lu.se/events/css-conference/2017-rethinking-scandinavia/</a></p> <p>Following long established international praxis in the field of Scandinavian Studies the texts are written in any of the Nordic languages or in English.</p> 2023-03-29T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 The authors https://books.lub.lu.se/catalog/book/184 Post Hoc Interventions 2023-01-19T10:28:04+01:00 Mattias Gunnemyr Martin L. Jönsson Una Tellhed Jakob Bergman Erik J. Girvan Anna Nilsson Jonas Ledendal Kasper Lippert-Rasmussen Thore Husfeldt <p>Since prejudice harms so many, it is natural to think that it must be stopped at its source. That it must itself be removed, to stop its undesirable effects. Or, at the very least, that it must be contained, to thereby stop its manifestations. But what if we can’t? What if prejudice proves too entrenched and its manifestations too difficult to stop?</p> <p>Then we must intervene where we can. We must look downstream from the manifestations of prejudice, yet upstream from its undesirable outcomes, for places where the stream can be rerouted. This is the key insight that motivates the pursuit of post hoc interventions.</p> <p>This volume collects nine contributions to the emerging literature on this novel approach to prejudice mitigation, composed by the members of a research incubator which took place in 2022 at the Pufendorf Institute of Advanced Studies in Lund, Sweden. It adopts a range of different perspectives, and draws on expertise in epistemology, ethics, law, psychology, statistics and computer science, as it explores various aspects of post hoc interventions.</p> 2023-02-17T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 The editors and the authors https://books.lub.lu.se/catalog/book/87 Kring livets högtider i Örkelljunga församling 2021-02-25T16:39:15+01:00 Gabrielle Jeansson john_q_public@email.com Inga Kindblom john_q_public@email.com <p>Volymen digitaliserades 2020/2021.</p> 2023-02-17T00:00:00+01:00 Copyright (c) 1968 Gabrielle Jeansson & Inga Kindblom https://books.lub.lu.se/catalog/book/183 Perspektiv på utsatthet och problem under åldrandet 2022-12-13T11:44:26+01:00 Håkan Jönson Marianne Granbom Afsaneh Taei Tove Harnett Jeanne Højgaard-Bøytler Cristina Joy Torgé Rosita Nyman Tobias Olsson Dino Viscovi Jon Dag Rasmussen Yvonne Johansson Glenn Möllergren Torbjörn Bildtgård Peter Öberg Åsa Alftberg Finnur Magnússon <p>För många är åldrandet relativt problemfritt, även om sjukdomar och funktionsnedsättningar blir vanligare ju längre vi lever. Vid sidan av problemfriheten finns det olika typer av utsatthet, utmaningar och bekymmer som kan drabba äldre på ett särskilt sätt. Det kan handla om alltifrån missbruk och ensamhet till svårigheter att betala räkningar i ett samhälle som blir allt mer digitalt. Den här antologin består av elva kapitel där forskare belyser olika former av utsatthet och problem under åldrandet.</p> 2022-12-20T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 The authors & Social Work Press https://books.lub.lu.se/catalog/book/180 Socialt arbete i förändring 2022-10-25T14:21:05+02:00 Anna Angelin Torbjörn Hjort Martina Axmin Martin Bergström Verner Denvall Per Gunnar Edebalk Sandra Hedman Cecilia Heule Sara Hultqvist Helene Lahti Edmark Elinn Leo Sandberg Stig Linde Jayeon Lindellee Katarina Jacobsson Eva Johnsson Håkan Jönson Marcus Knutagård Arne Kristiansen Alexandru Panican Åsa Ritenius Manjer Anna Meeuwisse Tapio Salonen Tove Samzelius Gabriella Scaramuzzino Roberto Scaramuzzino Sune Sunesson Kerstin Svensson Hans Swärd Nataliya Thell Lisa Wallander Tabitha Wright Nielsen <p><strong>Socialhögskolan och socialt arbete i ständig rörelse</strong></p> <p>Denna bok handlar om det sociala arbetet och socionomyrkets utveckling och villkor. I boken beskrivs och diskuteras det sociala arbetets utveckling, utmaningar och komplexitet, både bilden av och de faktiska förutsättningarna för utsatta grupper befinner sig i en påtaglig förändring. Under några teman tecknas i boken bilden av ett socialt arbete som ständigt är i rörelse. Rörelsen framåt kan både ses som spännande och bekymmersam. Vi vet inte riktigt vad som väntar bakom nästa hörn. Fyra teman står i centrum: Det sociala arbetets professionalisering, Nya arbetsformer, Styrning och granskning samt Socialpolitik och utsatthet.</p> <p>Denna bok handlar också om Socialhögskolan i Lund, som 2022 firar 75 år. Ur flera olika perspektiv beskrivs och diskuteras hur institutionens utbildning och forskning vuxit fram och utvecklats. Hur det gick till när institutionen blev en del av universitetet, vilka forskningsinriktningar man har valt, och varför, är exempel på frågor som diskuteras i boken. I dessa beskrivningar ges en inblick i hur både interna och externa faktorer format utbildning och forskning på Socialhögskolan.</p> <p>Vår förhoppning är att boken är intressant för en bred läsekrets av forskare, studenter och praktiker. Boken finns i tryckt format och på Socialhögskolans webbplats samt fritt tillgänglig här på Open Books at Lund University.</p> 2022-10-28T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 The authors and School of Social Work, Lund University https://books.lub.lu.se/catalog/book/141 Sound, mind and emotion - research and aspects 2022-06-07T16:38:50+02:00 Frans Mossberg <p>Human mind and emotion can be profoundly affected by sounds. In this interdisciplinary volume researchers from different fields take a look at connections between sound, mind and emotion, and ways of understand them.</p> <p>In the spring of 2008 a series of interdisciplinary symposiums were arranged in Lund by The Sound Environment Centre at Lund University. The main subject was to further understanding of sound and sound environments and it´s influence on personal, emotional and psychological levels. The three different symposiums had different perspectives. The first one focused on how sound can affect us in times of emotional crisis, trauma or catastrophic events. The second topic<br />was to investigate aspects of how sound is perceived in states of mental disturbances of various kinds, and the third finally discussed implications of oversensitivity to sound – hyperacusis – as well as hearing impairments such as tinnitus.</p> 2022-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2008 The editor and the authors https://books.lub.lu.se/catalog/book/146 Child & Noise 2022-06-07T16:43:27+02:00 Frans Mossberg <p>An interdisciplinary symposium was held at Lund University in Sweden in march 2017 arranged by the Sound Environment Center aimed at shedding light on how sound environment affects children, spanning all the way from the prenatal stage to the young person enjoying loud music or engaging in other loud activities. Too seldom the question is asked of how the child percieves the surrounding sound environment.<br />This report from the Child &amp; Noise symposium brings forward answers to this question as well as presents state-of-the-art knowledge of children and the world of sound, music and noise from top researchers in the field.</p> 2022-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2017 The editor and the authors https://books.lub.lu.se/catalog/book/151 Förföriska ljud 2022-06-07T16:46:18+02:00 Frans Mossberg <p>No description available.</p> 2022-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2006 The editor and the authors https://books.lub.lu.se/catalog/book/139 Sounds of History 2022-06-07T16:36:47+02:00 Frans Mossberg <p>What are the sounds of history? How has the soundscape changed throughout history? Every age has its own soundscapes. In an interdisciplinary symposium at Sound Evironment Centre at Lund University in 2008, researchers from different disciplines gave their views on historic soundscapes and the sounds of yesterday. From archeological findings of prehistoric sound tools, acoustics in Roman Theatres, sound insulation in old buildings to old people ́s memories of sounds of yesteryear, this collection of texts gives samples of recent research on historic soundscapes.</p> 2022-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2008 The editor and the authors https://books.lub.lu.se/catalog/book/144 Buller i blåsväder 2022-06-07T16:39:26+02:00 Frans Mossberg <p>No description available.</p> 2022-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2006 The editor and the authors https://books.lub.lu.se/catalog/book/149 Ljud och inlärning 2022-06-07T16:46:02+02:00 Frans Mossberg <p>No description available.</p> 2022-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2007 The editor and the authors https://books.lub.lu.se/catalog/book/154 Ord om ljud 2022-06-07T16:46:50+02:00 Frans Mossberg <p>No description available.</p> 2022-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2015 The editor and the authors https://books.lub.lu.se/catalog/book/142 Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad 2022-06-07T16:39:00+02:00 Frans Mossberg <p>Att människan reagerar positivt på gröna miljöer har konstaterats i forskning under lång tid. Att estetiken får uppmärksamhet i stadsplaneringen är naturligt, men ganska ung är insikten att ljudmiljön också är en betydelsefull stadsbyggnadsfaktor. Detta skriver Erik Skärbäck i sitt förord till denna samling texter om ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad.</p> <p>Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet arrangerade ett tvärvetenskapligt symposium i samarbete med SLU i Alnarp en majdag 2010 för att samla aktuell forskning och kunskap om hur omgivningens ljud påverkar hälsa och välbefinnande i våra boende- och livsmiljöer. I denna skrift möts olika perspektiv på stadsplanering och urbana ljudmiljöer. Flera bidrag presenterar nya förslag till tolkningar av städernas ljudlandskap och hur dessa skall kunna införlivas med modern stadsplanering i dagens värld.</p> 2022-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2011 The editor and the authors https://books.lub.lu.se/catalog/book/147 Tysta områden i Sverige 2022-06-07T16:43:36+02:00 Gunnar Cervén Frans Mossberg <p>Denna rapport beskriver ett projekt som genomfördes under 2017 på initiativ av ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet. Projektet handlar om hur landets kommuner arbetar med tysta områden i sina utemiljöer och syftar dels till att uppmärksamma frågan och dels till att sammanställa kunskap och erfarenheter kring området. En viktig utgångspunkt är det faktum att EUs direktiv om buller från 2002 (49/EC/END) stipulerar att medlemsstaterna ska kartlägga sina tysta områden.<br />Projektet bygger på ett formulär som skickades till landets alla 290 kommuner, samt ytterligare studier av utvalda initiativ och dokument. Ett symposium anordnades den 26 september 2017 där projektet delrapporterades och några av intressenterna bjöds in som talare.<br />Studien visar att tysta områden är ett relativt välkänt begrepp i planerings-Sverige, där hela två tredjedelar av kommunerna kan noteras för någon form av initiativ. Att intresset är så stort går att koppla till de regionala kartläggningar som genomfördes kring millennieskiftet och framåt, snarare än till EUs direktiv om buller som är otydligt formulerat när det gäller tysta områden. Många av kommunerna som arbetar med tysta områden befinner sig dock i en tidig fas, där man antingen just har påbörjat arbete med frågan, eller har för avsikt att göra det. Ett fåtal kommuner bedöms ha kommit långt i sina arbeten; totalt 16 utförliga initiativ pekas ut i studien och erfarenheter från flera av dessa beskrivs i rapporten.<br />Studien pekar även på en rad utmaningar och frågor att arbeta med i framtiden. Bland annat saknas konsensus för att definiera tysta områden, och de många metoder som finns skulle behöva utvärderas. Vidare förekommer en förväxlingsproblematik i sättet som begreppet tysta områden används, främst i förhållande till stora opåverkade områden. Studien visar också att kommuner som har kartlagt tysta områden ofta saknar strategier för att implementera, upprätthålla och marknadsföra dessa. Relaterat till detta tycks det finnas en outnyttjad ekonomisk potential för tysta områden, exempelvis i turistnäringen.</p> 2022-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2018 Gunnar Cerwén & Frans Mossberg https://books.lub.lu.se/catalog/book/152 Buller och hälsa 2022-06-07T16:46:26+02:00 Frans Mossberg <p>No description available.</p> 2022-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2006 The editor and the authors https://books.lub.lu.se/catalog/book/140 Ljud och tystnad för sinne och själ 2022-06-07T16:37:01+02:00 Frans Mossberg <p>Vad vet vi om vilka betydelser ljud och tystnad, respektive frånvaro av dem har för mental och själslig rekreation idag? Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet har i en serie tvärvetenskapliga symposier sökt skapa forum för denna diskussion genom att bjuda in forskare från ämnen som miljömedicin, psykologi, landskapsplanering och akustik med mera, men har i denna volym valt att ge plats åt röster från ett annat håll. Inom s.k. nyandliga rörelser av olika slag hålls ofta tystnad och stillhet fram som välbehövliga motpoler till det moderna pulserande samtidslivet. Ljudmiljöcentrum bad några forskare och tänkare berätta om deras syn på vilka roller ljud och tystnad kan spela för välbefinnande i sinne och själ.</p> 2022-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2008 The editor and the authors https://books.lub.lu.se/catalog/book/145 Grönska och ljudkvalitet i närmiljö 2022-06-07T16:39:42+02:00 Frans Mossberg Erik Skärbäck <p>No description available.</p> 2022-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2016 Frans Mossberg & Erik Skärbäck https://books.lub.lu.se/catalog/book/150 Operativa ljud 2022-06-07T16:46:10+02:00 Frans Mossberg <p>No description available.</p> 2022-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2006 The editor and the authors https://books.lub.lu.se/catalog/book/143 Speakers Comfort and Voice Disorders in Classrooms 2022-06-07T16:39:13+02:00 Jonas Brunskog Viveka Lyberg Åhlander Anders Löfquist David Pelegrin-Garcia Roland Rydell <p>No description available.</p> 2022-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2011 The authors https://books.lub.lu.se/catalog/book/148 Skadliga ljud 2022-06-07T16:45:53+02:00 Frans Mossberg <p>No description available.</p> 2022-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2006 The editor and the authors https://books.lub.lu.se/catalog/book/153 Sound, Safety & Society 2022-06-07T16:46:38+02:00 Frans Mossberg <p>No description available.</p> 2022-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2015 The editor and the authors https://books.lub.lu.se/catalog/book/155 Kritiska blickar från marginalen 2022-06-30T13:46:03+02:00 Andrés Brink Pinto Mikael Mery Karlsson Irina Schmitt Peter Edelberg Matilda Svensson Chowdhury Tommy Gustafsson Tiina Rosenberg Jesper Fundberg Mia Liinason Ulrika Dahl Jukka Lehtonen Lena Lennerhed Lotta Löfgren Don Kulick Elisabet Apelmo Rebecca Selberg Diana Mulinari Helle Rydström Urban Lundberg Mattias Tydén Terese Anving <p>I tre decennier har professor Jens Rydström varit med och format historieforskningen om marginaliserade grupper. Han har varit central i etablerandet av homo- och queerhistoria som forskningsfält i Sverige. Han har aldrig tvekat för att de mest tabubelagda ämnen, och har varit med och lagt grunden för forskningsfältet sexualitet och funktionshinder i Skandinavien. Jens har även bidragit med banbrytande forskning om sexarbetares historia i Skandinavien. Denna bok presenterar en brokig samling bidrag av forskare som alla har inspirerats av Jens Rydströms vetenskapliga gärning.</p> 2022-10-11T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 The editors and the authors https://books.lub.lu.se/catalog/book/138 MANIFEST för en bättre ljudmiljö 2022-06-07T16:34:55+02:00 Stig Arlinger Bengt Holmstrand Henrik Karlsson Leo Nilsson Ludwig Rasmusson Torbjörn Stockfelt Ola Stockfelt Mikael Strömberg <p>Manifestet innehåller 33 punkter som uppmärksammar akuta ljud- och bullerfrågor och föreslår åtgärder. De avslutande texterna fördjupar några aspekter som rör människans förhållande till ljudvärlden.</p> <p>Ljudmanifestet har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Stig Arlinger, Bengt Holmstrand, Henrik Karlsson, Leo Nilsson, Ludvig<br />Rasmusson, Torbjörn Stockfelt, Ola Stockfelt och Mikael Strömberg. De avslutande aforismerna samt "Ljud och känsla" har författats av Leo Nilsson; partiet "Hör du mig?" av Stig Arlinger och "Det totala lyssnandet" av Ludvig Rasmusson.</p> <p>Ljudmanifestet tar upp ett urval av de många aspekter som kan anläggas på företeelserna ljud och ljudmiljö. Utförligare resonemang och fler infallsvinklar återfinns i symposierapporten Svenska ljudlandskap. Om hörseln, bullret och tystnaden.</p> 2022-10-10T00:00:00+02:00 Copyright (c) 1995 Royal Swedish Academy of Music and the contributors https://books.lub.lu.se/catalog/book/132 Studier i köprätt 2022-05-09T15:41:24+02:00 Anna Christensen <p>”Det första som bör sägas är att detta inte är någon monografi. Boken består av fyra kapitel, av vilka det första ger en allmän bakgrund till de olika problem som tas upp i de tre följande kapitlen. Dessa sistnämnda kapitel kan mycket väl läsas fristående från varann, men de olika problem som tas upp har dock en viss inre samhörighet. Det är hela tiden fråga om i vilka avseenden rätten att häva ett köp påverkas av hur långt avvecklingen av köpet hunnit fortskrida när hävningspåföljden skall utövas.”</p> <p>(avsnitt ur bokens inledning)</p> 2022-05-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 1970 Anna Christensen & Norstedts https://books.lub.lu.se/catalog/book/130 Domstol och administrativ myndighet 2022-05-09T15:39:48+02:00 Rune Lavin <p>”Såväl domstol som administrativ myndighet är enligt den svenska rättsordningen anförtrodda uppgiften att slutgiltigt avgöra rättsliga frågor. Ändamålet med denna avhandling är i främsta rummet att klargöra de principer, som enligt gällande rätt bestämmer eller som i förekommande fall bör bestämma förhållandet mellan domstols och administrativ myndighets kompetens. ”</p> <p>(avsnitt ur bokens inledning)</p> 2022-05-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 1972 Rune Lavin & Norstedts Förlag https://books.lub.lu.se/catalog/book/135 Regionauterna 2022-05-09T15:49:23+02:00 Orvar Löfgren Fredrik Nilsson Jacob Vestergaard Per Olof Berg Guje Sevón Tom O'Dell Caroline Beck Fredrik Nilsson Hanne Sanders Gunnar Alsmark Per-Markku Ristilammi Christian Tangkjær Markus Idvall Karen Lisa Goldschmidt Salamon <p>Vad hände från det att Öresundsbron invigdes sommaren 2000 tills den firade 10 år som bro och länk? Vilka drömmar hade slagit in, vilka visioner visade sig orealistiska? Inför broöppningen var otåligheten stor – äntligen skulle Själland och Sydsverige förenas i en transnationell region. Här ser danska och svenska forskare tillbaka på de första tio åren. Vi får följa hur människors vardag påverkats av brobygget och se för vem regionen är intressant eller ointressant. Vi får möta regionauterna – de som snabbt lär sig navigera i och använda sig av den nya regionen. Inte minst kan vi lära oss något om det svåra i att förutspå en framtida utveckling. Brons tioåriga historia rymmer många överraskningar.</p> 2022-05-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2010 Makadam Förlag & the editors https://books.lub.lu.se/catalog/book/128 EU:s internationella privat- och processrätt 2022-05-09T15:37:50+02:00 Lea Hatzidaki-Dahlström <p>Grundstenen för den europeiska integrationen utgörs av de fyra friheterna inom EU, nämligen den fria rörligheten för varor, personer, tjänster och kapital. Dessa friheter medför ett ökat antal ekonomiska transaktionen över gränserna, vilket i sin tur oundvikligen genererar fler internationella tvister. Dessa leder ofta till processer och domar. En dom är värdefull endast om den kan verkställas i det land där den som förpliktas att betala har ekonomiska tillgångar.</p> <p>Det här är EU:s internationella privat- och processrätt – Den femte friheten – kommer in. Genom Bryssel- och Luganokonventionerna, och numera Bryssel-I-förordningen, kan en dom inom förmögenhetsrätten, meddelad av en domstol i ett EU- eller EFTA-land, cirkulera fritt, dvs. den kan erkännas och verkställas i dessa länder. Även Romkonventionen, som reglerar vilket lands lag man kan tillämpa för att lösa en internationell tvist, har tillkommit inom ramarna för EG/EU.</p> <p>Denna bok, som är en omarbetning och uppdatering av ”Den femte friheten inom EU – Doms- och lagvalskonventionerna”, behandlar ovan nämnda internationella instrument. Bryssel I-förordningen och Romkonventionen finns med som bilagor i boken.</p> <p>Boken är främst avsedd att användas inom kurser i EG-rätt och internationell handelsrätt. Den kan även användas av den som i sitt yrke behöver får en överblick över detta svårtillgängliga område.</p> 2022-05-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 1998 Lea Hatzidaki-Dahlström