MANIFEST för en bättre ljudmiljö

Authors

Stig Arlinger; Bengt Holmstrand; Henrik Karlsson; Leo Nilsson; Ludwig Rasmusson; Torbjörn Stockfelt; Ola Stockfelt; Mikael Strömberg

Synopsis

Manifestet innehåller 33 punkter som uppmärksammar akuta ljud- och bullerfrågor och föreslår åtgärder. De avslutande texterna fördjupar några aspekter som rör människans förhållande till ljudvärlden.

Ljudmanifestet har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Stig Arlinger, Bengt Holmstrand, Henrik Karlsson, Leo Nilsson, Ludvig
Rasmusson, Torbjörn Stockfelt, Ola Stockfelt och Mikael Strömberg. De avslutande aforismerna samt "Ljud och känsla" har författats av Leo Nilsson; partiet "Hör du mig?" av Stig Arlinger och "Det totala lyssnandet" av Ludvig Rasmusson.

Ljudmanifestet tar upp ett urval av de många aspekter som kan anläggas på företeelserna ljud och ljudmiljö. Utförligare resonemang och fler infallsvinklar återfinns i symposierapporten Svenska ljudlandskap. Om hörseln, bullret och tystnaden.

Cover image for Manifest för en bättre ljudmiljö

Downloads

Published

October 10, 2022

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-91-89415-25-6

Details about the available publication format: Print version

Print version

Date of first publication (11)

2006