Catalog

90 Titles
Cover image for Media & Mediation in the Eighteenth Century

Media and Mediation in the Eighteenth Century

Penelope J. Corfield (ed), Jonas Nordin (ed)
June 16, 2023
Cover image for Value, Morality & Social Reality

Value, Morality & Social Reality: Essays dedicated to Dan Egonsson, Björn Petersson & Toni Rønnow-Rasmussen

Andrés G. Garcia (ed), Mattias Gunnemyr (ed), Jakob Werkmäster (ed)
March 31, 2023
Cover image for CSS Conference 2017

CSS Conference 2017: Rethinking Scandinavia

Robert Ekdahl (ed)
March 29, 2023
Cover image for Kring livets högtider i Örkelljunga församling

Kring livets högtider i Örkelljunga församling

Gabrielle Jeansson, Inga Kindblom
February 17, 2023
Cover image for Post Hoc Interventions

Post Hoc Interventions: Prospects and Problems

Mattias Gunnemyr (ed), Martin L. Jönsson (ed)
February 17, 2023
Cover image for Sound, Safety & Society

Sound, Safety & Society

Frans Mossberg (ed)
October 13, 2022
Cover image for Förföriska ljud

Förföriska ljud

Frans Mossberg (ed)
October 13, 2022
Cover image for Ljud och inlärning

Ljud och inlärning

Frans Mossberg (ed)
October 13, 2022
Cover image for Tysta områden i Sverige

Tysta områden i Sverige

Gunnar Cervén (ed), Frans Mossberg (ed)
October 13, 2022
Cover image for Grönska och ljudkvalitet i närmiljön

Grönska och ljudkvalitet i närmiljö

Frans Mossberg, Erik Skärbäck
October 13, 2022
Cover image for Speakers comfort and voice disorders in classrooms

Speakers Comfort and Voice Disorders in Classrooms

Jonas Brunskog, Viveka Lyberg Åhlander, Anders Löfquist, David Pelegrin-Garcia, Roland Rydell
October 13, 2022
Cover image for Sound, mind and emotion

Sound, mind and emotion - research and aspects

Frans Mossberg (ed)
October 13, 2022
Cover image for Sounds of history

Sounds of History

Frans Mossberg (ed)
October 13, 2022
Cover image for Buller och hälsa

Buller och hälsa

Frans Mossberg (ed)
October 13, 2022
Cover image for Operativa ljud

Operativa ljud

Frans Mossberg (ed)
October 13, 2022
Cover image for Skadliga ljud

Skadliga ljud

Frans Mossberg (ed)
October 13, 2022
Cover image for Child & Noise

Child & Noise

Frans Mossberg (ed)
October 13, 2022
Cover image for Kritiska blickar från marginalen

Kritiska blickar från marginalen: Reflektioner i spåren av Jens Rydström

Andrés Brink Pinto (ed), Mikael Mery Karlsson (ed), Irina Schmitt (ed)
October 11, 2022
Cover image for Manifest för en bättre ljudmiljö

MANIFEST för en bättre ljudmiljö

Stig Arlinger, Bengt Holmstrand, Henrik Karlsson, Leo Nilsson, Ludwig Rasmusson, Torbjörn Stockfelt, Ola Stockfelt, Mikael Strömberg
October 10, 2022
Cover image for Studier i Köprätt

Studier i köprätt

Anna Christensen
May 16, 2022
Cover image for Regionauterna

Regionauterna: Öresundsregionen från vision till vardag

Orvar Löfgren (ed), Fredrik Nilsson (ed)
May 16, 2022
Cover imgae for Öresundsgränser: Rörelser, möten och visioner i tid och rum.

Öresundsgränser: Rörelser, möten och visioner i tid och rum

Fredrik Nilsson (ed), Hanne Sanders (ed), Ylva Stubbergaard (ed)
December 10, 2021
Cover image for Grupplivskyddet, by Carl Martin Roos

Grupplivskyddet

Carl Martin Roos
November 17, 2021
Cover image for Återbetalning av social ersättning, by Rune Lavin

Återbetalning av social ersättning

Rune Lavin
November 17, 2021
Cover image for Arbetstagarbegreppet, by Axel Adlercreutz

Arbetstagarbegreppet

Axel Adlercreutz
November 17, 2021
Cover image for Introduktion till komparativ och internationell avtalsrätt, by Axel Adlercreutz & Lea Hatzidaki-Dahlström

Introduktion till komparativ och internationell avtalsrätt

Axel Adlercreutz, Lea Hatzidaki-Dahlström
November 17, 2021
1-50 of 90