Catalog

40 Titles
Cover for Negotiating Noise: Across places, spaces and disciplines Negotiating Noise: Across places, spaces and disciplines
Sanne Krogh Groth (ed), James G. Mansell (ed)
Publications from the Sound Environment Centre at Lund University, Number 19
2021-09-20
Cover for Perspektiv på ålderism Perspektiv på ålderism
Håkan Jönson (ed)
Social Work Press, vol 1
2021-09-17
Cover for Välfärdens aktörer: Utmaningar för människor, professioner och organisationer Välfärdens aktörer: Utmaningar för människor, professioner och organisationer
Stig Linde (ed), Kerstin Svensson (ed)
Social Work Press, vol 2
2021-09-17
Cover for Oskyldighetspresumtionen Oskyldighetspresumtionen
Karol Nowak
2021-05-06
Cover for Juridisk argumentation: En lärobok i allmän rättslära Juridisk argumentation: En lärobok i allmän rättslära
Aleksander Peczenik, Aulis Aarnio, Gunnar Bergholtz
2021-05-06
Cover for Vid brunnen: En kulturbild från sekelskiftet Vid brunnen: En kulturbild från sekelskiftet
Selma Frode Kristensen
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund, vol. 8
2021-03-17
Cover for Folklivsarkivet i Lund 1913-1988: En festskrift till 75-årsjubileet under redaktion av Nils-Arvid Bringéus Folklivsarkivet i Lund 1913-1988: En festskrift till 75-årsjubileet under redaktion av Nils-Arvid Bringéus
Nils-Arvid Bringéus (ed)
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund, vol. 26
2021-03-05
Cover for Det bortrövade dryckeskärlet: En sägenstudie Det bortrövade dryckeskärlet: En sägenstudie
Inger Lövkrona
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund, vol. 24
2021-03-05
Cover for En stad - tre världar: En studie i sunt förnuft och kulturmönster En stad - tre världar: En studie i sunt förnuft och kulturmönster
Brita Hardenby
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund, vol. 23
2021-03-05
Cover for Herdar på Korsika Herdar på Korsika
Gunnar Alsmark
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund, vol. 22
2021-03-05
Cover for Den dolda ekonomin: En etnologisk studie av näringsstrukturen i Bollebygd 1850-1950 Den dolda ekonomin: En etnologisk studie av näringsstrukturen i Bollebygd 1850-1950
Agneta Boqvist
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund, vol. 21
2021-03-05
Cover for Le confit et son rôle dans l'alimentation traditionnelle du sud-ouest de la France Le confit et son rôle dans l'alimentation traditionnelle du sud-ouest de la France
Renée Valeri
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund, vol. 20
2021-03-05
Cover for Skånska prästgårdar: En etnologisk studie av byggnadsskickets förändring Skånska prästgårdar: En etnologisk studie av byggnadsskickets förändring
Gösta Arvastson
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund, vol. 19
2021-03-05
Cover for Færøske sluppfiskere: Etnologisk undersøgelse af en erhvervsgruppes liv Færøske sluppfiskere: Etnologisk undersøgelse af en erhvervsgruppes liv
Jóan Pauli Joensen
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund, vol. 17
2021-03-05
Cover for Bondens bostad: En studie rörande boningslängans form, funktion och förändring i sydöstra Skåne Bondens bostad: En studie rörande boningslängans form, funktion och förändring i sydöstra Skåne
Monika Minnhagen
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund, vol. 15
2021-03-05
Cover for Pottemakare, krukmakare, kakelugnsmakare i Falkenberg Pottemakare, krukmakare, kakelugnsmakare i Falkenberg
Ernst Walerius
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund, vol. 14
2021-03-05
Cover for Kyrktagningsseden i Sverige Kyrktagningsseden i Sverige
Anders Gustavsson
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund, vol. 13
2021-03-05
Cover for Viken: Äldre bebyggelse och miljö Viken: Äldre bebyggelse och miljö
Gabrielle Jeansson, Renée Valeri
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund, vol. 12
2021-03-05
Cover for Nöden i Lund: En etnologisk stadsstudie Nöden i Lund: En etnologisk stadsstudie
Sven B. Ek
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund, vol. 11
2021-03-05
Cover for Jordstugor i Sydsverige: Den ingrävda bostadens utbredning, form, funktion och konstruktion Jordstugor i Sydsverige: Den ingrävda bostadens utbredning, form, funktion och konstruktion
Tomas Jönsson
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund, vol. 18
2021-03-05
Cover for Hur annorlunda då: Minnen från ett samhälle på Söderslätt Hur annorlunda då: Minnen från ett samhälle på Söderslätt
Artur Larsson
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund, vol. 9
2021-03-03
Cover for Minnen och anteckningar från Gärdslövs och Önnarps pastorat Minnen och anteckningar från Gärdslövs och Önnarps pastorat
Viktor Åkerman
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund, vol. 7
2021-03-03
Cover for Brännodling: En historisk-etnologisk undersökning Brännodling: En historisk-etnologisk undersökning
Nils-Arvid Bringéus
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund, vol. 6
2021-03-03
Cover for Kloka flickan från Vallåkra Kloka flickan från Vallåkra
John Pape
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund, vol. 1
2021-03-03
Cover for Det sydsvenska halmtaket Det sydsvenska halmtaket
Karl Mattisson
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund, vol. 4
2021-03-03
Cover for Knyppling och knypplerskor i södra delen av Ingelstads härad Knyppling och knypplerskor i södra delen av Ingelstads härad
Axel Hörlen
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund, vol. 5
2021-03-03
Cover for CSS Conference 2019: Scandinavian Languages and Literatures World Wide CSS Conference 2019: Scandinavian Languages and Literatures World Wide
Robert Ekdahl (ed)
CSS Conference Proceedings, Vol 2
2020-07-03
Cover for Berättelser, retorik och medier: Texter till minne av Sofi Qvarnström Berättelser, retorik och medier: Texter till minne av Sofi Qvarnström
Tommy Bruhn (ed)
Studia Rhetorica Lundensia, 5
2020-06-15
Cover for Kanon och kulturarv: Historia och samtid i Danmark och Sverige Kanon och kulturarv: Historia och samtid i Danmark och Sverige
Lars-Eric Jönsson (ed), Anna Wallette (ed), Jes Wienberg (ed)
Centrum för Öresundsstudier, nr 19
2008-01-01
Cover for Migration och tillhörighet: Inklusions- och exklusionsprocesser i Skandinavien Migration och tillhörighet: Inklusions- och exklusionsprocesser i Skandinavien
Gunnar Alsmark (ed), Tina Kallehave (ed), Bolette Moldenhawer (ed)
Centrum för Öresundsstudier, nr 15
2007-01-01
Cover for Bortom stereotyperna? Invandrare och integration i Danmark och Sverige Bortom stereotyperna? Invandrare och integration i Danmark och Sverige
Bo Petersson (ed), Ulf Hedetoft (ed), Lina Sturfelt (ed)
Centrum för Öresundsstudier, nr 12
2006-01-01