Ljud och tystnad för sinne och själ: betydelser av ljud och tystnad för själslig och mental rekreation

Authors

Frans Mossberg (ed)

Synopsis

Vad vet vi om vilka betydelser ljud och tystnad, respektive frånvaro av dem har för mental och själslig rekreation idag? Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet har i en serie tvärvetenskapliga symposier sökt skapa forum för denna diskussion genom att bjuda in forskare från ämnen som miljömedicin, psykologi, landskapsplanering och akustik med mera, men har i denna volym valt att ge plats åt röster från ett annat håll. Inom s.k. nyandliga rörelser av olika slag hålls ofta tystnad och stillhet fram som välbehövliga motpoler till det moderna pulserande samtidslivet. Ljudmiljöcentrum bad några forskare och tänkare berätta om deras syn på vilka roller ljud och tystnad kan spela för välbefinnande i sinne och själ.

Cover image for Ljud och tystnad för sinne och själ

Downloads

Published

October 13, 2022

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-91-89415-27-0