Kanon och kulturarv: Historia och samtid i Danmark och Sverige

Authors

Lars-Eric Jönsson (ed)
Anna Wallette (ed)
Jes Wienberg (ed)
Keywords: kanon, kulturarv, Danmark, Sverige, Öresundsstudier, minnesmärken, minnesplatser, Historieundervisning, mindesmærker, mindeparker, musik, historiemedvetande, integration, nationell identitet, nationalstat

Synopsis

Kanon och kulturarv har diskuterats intensivt i Danmark och Sverige under de senaste åren. I Danmark har regeringens beslut att definiera en dansk kanon väckt stor debatt. I Sverige har diskussionen varit hovsammare samtidigt som ordet kulturarv har ett starkt grepp om museer, kulturmiljövård och arkiv.

I Danmark har diskussionen kretsat kring vad som är danskt, vem som ska definiera danskheten och vilka konsekvenser det ska tillåtas få. I Sverige har debattinläggen handlat om kulturarvens användbarhet. Förutom i lokal, regional och nationell identitetspolitik har kulturarv kommit till användning inom en rad andra områden som hälso- och sjukvård, regional- och lokalutveckling, turism och mångkultur.

Gemensamt för de danska och svenska erfarenheterna är att varken kulturarv eller kanon kan frigöras från politiska aspekter, ett faktum som i olika grad är uppenbart i bokens artiklar. Att utse företeelser till kulturarv eller att föra upp dem på en kanonlista är att vilja något med dem. Men vad? Och vilka platser, föremål och berättelser utses? På vilka grunder? Och av vem?

I Kanon och kulturarv skriver 17 forskare om olika sätt att aktivt förhålla sig till och använda det förflutna och vilka konsekvenser det får i olika sammanhang. Landskap, industrianläggningar, europeiska konventioner, musik, minnesparker, propositioner, läroplaner, fotbollsplaner och arkeologiska fyndplatser är några av de arenor som undersöks.

Chapters

 • Inledning
  Lars-Eric Jönsson, Anna Wallette, Jes Wienberg
 • Kanonisering og historiebrug af tre danske mindeparker
  Inge Adriansen
 • Kanon, mindesmærker og oldtidsfund
  Jes Wienberg
 • Industrisamhällets omvandling
  Nya bilder av gamla platser
  Anna Storm
 • Kulturarv – integration, landskab og nationale identiteter
  Keld Buciek
 • Mellan kanon, dialog och fotboll
  Kulturarvets demokratiska potential
  Håkan Karlsson
 • Historiemedvetande och bevarande
  Ett kulturarv i Skillingaryd
  Carl-Johan Svensson
 • Musik som kulturarv och kanon
  Stefan Bohman
 • Kor i naturen?
  Om landskapets vård och värde i Sverige och Australien
  Katarina Saltzman
 • Kanon – et middel til at opnå samlingskraft i samfundet?
  Keld Grinder-Hansen
 • Historieundervisningen i den danske folkeskole i et uddannelseshistorisk perspektiv
  Carsten Tage Nielsen
 • Kulturarv och medborgerlig bildning i den svenska grundskolan
  Per Eliasson
 • Etniska grupper och regioner som minnesplatser
  Lars Elenius
 • Kulturarv i det dansk-tyske grænseland
  Nationalliberalismens lange skygger i en centralistisk nation
  Nils Kayser Nielsen
 • Kulturarv i et kulturteoretisk perspektiv
  Anne Krestina Povlsen
 • Mitt och allas kulturarv
  Politisk risk och resurs
  Lars-Eric Jönsson
 • Att medverka till förändring
  Kulturarv och demokrati
  Helen Avery
 • Europa før, under og efter nationalstaten
  Refleksioner over identitetspolitik og -historie
  Carsten Paludan-Müller
Cover for Kanon och kulturarv: Historia och samtid i Danmark och Sverige
Published
January 1, 2008
Print ISSN
1651-775X

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
9789170610509