Socialt arbete i förändring: utmaningar och villkor inom utbildning, forskning och praktik

Authors

Anna Angelin (ed)
Torbjörn Hjort (ed)

Synopsis

Socialhögskolan och socialt arbete i ständig rörelse

Denna bok handlar om det sociala arbetet och socionomyrkets utveckling och villkor. I boken beskrivs och diskuteras det sociala arbetets utveckling, utmaningar och komplexitet, både bilden av och de faktiska förutsättningarna för utsatta grupper befinner sig i en påtaglig förändring. Under några teman tecknas i boken bilden av ett socialt arbete som ständigt är i rörelse. Rörelsen framåt kan både ses som spännande och bekymmersam. Vi vet inte riktigt vad som väntar bakom nästa hörn. Fyra teman står i centrum: Det sociala arbetets professionalisering, Nya arbetsformer, Styrning och granskning samt Socialpolitik och utsatthet.

Denna bok handlar också om Socialhögskolan i Lund, som 2022 firar 75 år. Ur flera olika perspektiv beskrivs och diskuteras hur institutionens utbildning och forskning vuxit fram och utvecklats. Hur det gick till när institutionen blev en del av universitetet, vilka forskningsinriktningar man har valt, och varför, är exempel på frågor som diskuteras i boken. I dessa beskrivningar ges en inblick i hur både interna och externa faktorer format utbildning och forskning på Socialhögskolan.

Vår förhoppning är att boken är intressant för en bred läsekrets av forskare, studenter och praktiker. Boken finns i tryckt format och på Socialhögskolans webbplats samt fritt tillgänglig här på Open Books at Lund University.

Chapters

cover image for Socialt arbete i förändring

Downloads

Published

October 28, 2022

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-91-7895-546-6

Details about the available publication format: Print version

Print version

ISBN-13 (15)

978-91-7895-545-9