Catalog

76 Titles

Herdar på Korsika

Gunnar Alsmark
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 22
March 5, 2021

Le confit et son rôle dans l'alimentation traditionnelle du sud-ouest de la France

Renée Valeri
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 20
March 5, 2021

Jordstugor i Sydsverige: Den ingrävda bostadens utbredning, form, funktion och konstruktion

Tomas Jönsson
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 18
March 5, 2021

Bondens bostad: En studie rörande boningslängans form, funktion och förändring i sydöstra Skåne

Monika Minnhagen
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 15
March 5, 2021

Kyrktagningsseden i Sverige

Anders Gustavsson
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 13
March 5, 2021

Nöden i Lund: En etnologisk stadsstudie

Sven B. Ek
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 11
March 5, 2021

Folklivsarkivet i Lund 1913-1988: En festskrift till 75-årsjubileet under redaktion av Nils-Arvid Bringéus

Nils-Arvid Bringéus
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 26
March 5, 2021

En stad - tre världar: En studie i sunt förnuft och kulturmönster

Brita Hardenby
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 23
March 5, 2021

Det sydsvenska halmtaket

Karl Mattisson
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 4
March 3, 2021

Hur annorlunda då: Minnen från ett samhälle på Söderslätt

Artur Larsson
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 9
March 3, 2021

Minnen och anteckningar från Gärdslövs och Önnarps pastorat

Viktor Åkerman
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 7
March 3, 2021

Knyppling och knypplerskor i södra delen av Ingelstads härad

Axel Hörlen
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 5
March 3, 2021

Kloka flickan från Vallåkra

John Pape
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 1
March 3, 2021

Brännodling: En historisk-etnologisk undersökning

Nils-Arvid Bringéus
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 6
March 3, 2021

CSS Conference 2019: Scandinavian Languages and Literatures World Wide

Robert Ekdahl (ed)
CSS Conference Proceedings Vol 2
July 3, 2020
Cover image for Berättelser, retorik och medier

Berättelser, retorik och medier: Texter till minne av Sofi Qvarnström

Tommy Bruhn (ed)
Studia Rhetorica Lundensia 5
June 15, 2020

Kanon och kulturarv: Historia och samtid i Danmark och Sverige

Lars-Eric Jönsson (ed), Anna Wallette (ed), Jes Wienberg (ed)
Centrum för Öresundsstudier nr 19
January 1, 2008

Migration och tillhörighet: Inklusions- och exklusionsprocesser i Skandinavien

Gunnar Alsmark (ed), Tina Kallehave (ed), Bolette Moldenhawer (ed)
Centrum för Öresundsstudier nr 15
January 1, 2007

Bortom stereotyperna? Invandrare och integration i Danmark och Sverige

Bo Petersson (ed), Ulf Hedetoft (ed), Lina Sturfelt (ed)
Centrum för Öresundsstudier nr 12
January 1, 2006
51-100 of 76