Berättelser, retorik och medier: Texter till minne av Sofi Qvarnström

Authors

Tommy Bruhn (ed)

Synopsis

Sofi Qvarnström var lektor i retorik vid Lunds universitet. Hon avled i augusti 2018. Hon var en person som berörde många, både som akademiker och som medmänniska. Berättelser, retorik och medier samlar elva texter skrivna av vänner och kollegor till Sofi. Texterna tar sina utgångspunkter i hennes forskningsintressen, hennes lärargärning och i de existentiella frågor som väcks i samband med att en närstående rycks bort.

Boken är indelad efter Sofis teoretiska infallsvinklar och hennes empiriska intressen. I bokens första del behandlas berättandet – såväl de berättelser vi delar med våra medmänniskor och berättandets retorik i sakprosa och bilder. Bokens andra del behandlar medier och retorik, dels hur medieformer påverkar det som kommuniceras i dem, dels retoriska principer för argumentation. I bokens avslutande del behandlas teman från moderniseringen av Sverige. Här får vi ta del av diskussioner om litteraturen och scenkonsten i förhållande till kvinnokampen, och om betydelsen av före- och framställningar om Norrland.

Chapters

Cover for Berättelser, retorik och medier: Texter till minne av Sofi Qvarnström
Print ISSN
2002-2018
Published
2020-06-15

Details about the available publication format: Print

Print
ISBN-13 (15)
978-91-89213-04-3
Physical Dimensions

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-91-89213-05-0