3 Titles

Centrum för Öresundsstudier

This series is available mainly in Swedish (with some contributions in Danish, English and Norweigan). The information below is therefore also in Swedish. For information in English, please contact the series manager.

Centrum för Öresundsstudiers bokserie har funnits sedan 2003, och hette från början Centrum för Danmarksstudiers bokserie. Serien ges ut i samarbete med Makadam förlag. Bokserien publicerar forskning om Öresundsregionen som är angelägen ur regionala, nationella och internationella perspektiv. Publikationerna kan till exempel fokusera dansk-svenska relationer, rörelser och flöden över sundet respektive gränsen och gränsstudier i ett bredare perspektiv. Såväl nutidsstudier som historiska studier ryms i bokserien, liksom skiftande skandinaviska, nordiska och europeiska dimensioner. Bokseriens språk är danska, svenska, norska och engelska.

Print ISSN 1651-775X

All Books

Cover for Kanon och kulturarv: Historia och samtid i Danmark och Sverige
nr 19
Kanon och kulturarv: Historia och samtid i Danmark och Sverige
Lars-Eric Jönsson (ed), Anna Wallette (ed), Jes Wienberg (ed)
January 1, 2008
Cover for Migration och tillhörighet: Inklusions- och exklusionsprocesser i Skandinavien
nr 15
Migration och tillhörighet: Inklusions- och exklusionsprocesser i Skandinavien
Gunnar Alsmark (ed), Tina Kallehave (ed), Bolette Moldenhawer (ed)
January 1, 2007
Cover for Bortom stereotyperna? Invandrare och integration i Danmark och Sverige
nr 12
Bortom stereotyperna? Invandrare och integration i Danmark och Sverige
Bo Petersson (ed), Ulf Hedetoft (ed), Lina Sturfelt (ed)
January 1, 2006