Books

73 Titles

This category contains all monographs and anthologies published on the platform.

All Books

Skånska prästgårdar: En etnologisk studie av byggnadsskickets förändring

Gösta Arvastson
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 19
March 5, 2021

Færøske sluppfiskere: Etnologisk undersøgelse af en erhvervsgruppes liv

Jóan Pauli Joensen
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 17
March 5, 2021

Pottemakare, krukmakare, kakelugnsmakare i Falkenberg

Ernst Walerius
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 14
March 5, 2021

Viken: Äldre bebyggelse och miljö

Gabrielle Jeansson, Renée Valeri
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 12
March 5, 2021

Det bortrövade dryckeskärlet: En sägenstudie

Inger Lövkrona
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 24
March 5, 2021

Herdar på Korsika

Gunnar Alsmark
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 22
March 5, 2021

Le confit et son rôle dans l'alimentation traditionnelle du sud-ouest de la France

Renée Valeri
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 20
March 5, 2021

Brännodling: En historisk-etnologisk undersökning

Nils-Arvid Bringéus
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 6
March 3, 2021

Det sydsvenska halmtaket

Karl Mattisson
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 4
March 3, 2021

Hur annorlunda då: Minnen från ett samhälle på Söderslätt

Artur Larsson
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 9
March 3, 2021

Minnen och anteckningar från Gärdslövs och Önnarps pastorat

Viktor Åkerman
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 7
March 3, 2021

Knyppling och knypplerskor i södra delen av Ingelstads härad

Axel Hörlen
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 5
March 3, 2021

Kloka flickan från Vallåkra

John Pape
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund vol. 1
March 3, 2021

Kanon och kulturarv: Historia och samtid i Danmark och Sverige

Lars-Eric Jönsson (ed), Anna Wallette (ed), Jes Wienberg (ed)
Centrum för Öresundsstudier nr 19
January 1, 2008

Migration och tillhörighet: Inklusions- och exklusionsprocesser i Skandinavien

Gunnar Alsmark (ed), Tina Kallehave (ed), Bolette Moldenhawer (ed)
Centrum för Öresundsstudier nr 15
January 1, 2007

Bortom stereotyperna? Invandrare och integration i Danmark och Sverige

Bo Petersson (ed), Ulf Hedetoft (ed), Lina Sturfelt (ed)
Centrum för Öresundsstudier nr 12
January 1, 2006
51-100 of 73