Levande Lärmiljöer: Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2018

Authors

Hege Markussen (ed)
Katarina Mårtensson (ed)

Keywords:

utbildningsvetenskap, pedagogik, lärande, lärmiljöer, distansundervisning

Synopsis

Föreliggande volym är en proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens i november 2018 och samlar de många intressanta och tankeväckande presentationer och diskussioner som ägde rum denna dag. De pedagogiska reflektioner, analyser och erfarenheter som presenteras i boken lyfter fram hur lärmiljön, både som pedagogiskt och socialt rum, är central för studenternas lärande. Vissa bidrag visar hur lärarna arbetar för att skapa stimulerande och trygga lärmiljöer för studenterna, både under och utöver den tiden studenterna har tillsammans med läraren, andra bidrag belyser hur studenternas professionella och personliga utveckling i färdigheter som är centrala både inom och utanför akademin drivs av olika typer av undervisning. Att skapa levande lärmiljöer i utbildning som ges helt på distans är ytterligare ett tema som uppmärksammas i bokens bidrag.

Chapters

Downloads

Published

February 25, 2021

Details about the available publication format: Print

Print

ISBN-13 (15)

978-91-7267-423-3

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-91-7267-424-0