Svensk domstols behörighet vid gränsöverskridande varumärkestvister: särskilt om Internetrelaterade intrång

Authors

Ulf Maunsbach
Faculty of Law, Lund University

Keywords:

private law, domännamn, Bryssel I-förordningen, intrång, immaterialrätt, internationell processrätt, domsrätt, jurisdiktion, domain names, internet, exclusive jurisdiction, infringements, private international law, intellectual property rights, Brussels Convention, Brussels Regulation, jurisdiction, cross-border trademark infringement, EU-rätt, EU law, internationell privaträtt, civilrätt

Synopsis

År 1996 prövades i Frankrike ett fall som gällde användningen av varumärket PAYLINE. Käranden med hemvist i Frankrike och svaranden med hemvist i Tyskland var båda behöriga innehavare av det aktuella varumärket i sina respektive länder. Det påstådda intrånget bestod i att svaranden använt varumärket på en webbplats med den tyska domänadressen brokat.de, belägen på en server i Tyskland, som var åtkomlig från Frankrike. När målet kom upp till prövning ställdes den franska domstolen bland annat inför den internationellt processrättsliga frågan om domstolen var behörig att ta upp målet om det tyska företagets användning av varumärket till prövning. Det rör sig här om en fråga om domsrätt som inte har ett självklart svar. Den franska käranden kan argumentera för att fransk domstol måste vara behörig att ta upp målet till prövning. Det rör ju, om än indirekt, skyddet för franska varumärken. Den tyska svaranden kan lika lätt finna argument mot fransk domsrätt. Det handlar ju om ett tyskt företags användning av ett tyskt varumärke, på tyskt territorium, där ingen avsikt funnits att rikta sig mot den franska marknaden. En talan riktad mot sådan användning måste prövas i Tyskland. Argumenten går uppenbarligen isär och i denna intressekonflikt illustreras detta arbetets centrala problem.

Downloads

Published

September 15, 2020

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Details about the available publication format: Print

Print

ISBN-10 (02)

91-628-6455-6

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-91-519-4881-2