Hemrätt i hyreshuset: En rättsvetenskaplig studie av bostadshyresgästens besittningsskydd

Authors

Anna Christensen

Keywords:

besittningsskydd, hyra, hyreslagstiftning

Synopsis

Att bostadshyresgästen har besittningsskydd, d.v.s. en rätt att få hyresavtalet förlängt, vet de flesta människor. Men hur har denna rätt uppstått, vad innebär den i olika situationer – och kommer den att bestå?

Boken täcker hyresrättens utveckling från ”systemskiftet” i 1907 års nyttjanderättslag fram till det systemskifte i bostadspolitiken som pågår idag. Huvudparten av boken består av en analys av rättsläget vad gäller rätten till förlängning och närliggande frågor som närståendes rätt att överta hyreskontraktet, bytesrätten, och ”de svarta pengarna”.

Cover image for Hemrätt i hyreshuset

Downloads

Published

May 16, 2022

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-91-986174-9-8

Details about the available publication format: Print version

Print version

ISBN-10 (02)

91-7598-668-X

Date of first publication (11)

1994