Studier i köprätt

Authors

Anna Christensen

Keywords:

juridik, rättsvetenskap

Synopsis

”Det första som bör sägas är att detta inte är någon monografi. Boken består av fyra kapitel, av vilka det första ger en allmän bakgrund till de olika problem som tas upp i de tre följande kapitlen. Dessa sistnämnda kapitel kan mycket väl läsas fristående från varann, men de olika problem som tas upp har dock en viss inre samhörighet. Det är hela tiden fråga om i vilka avseenden rätten att häva ett köp påverkas av hur långt avvecklingen av köpet hunnit fortskrida när hävningspåföljden skall utövas.”

(avsnitt ur bokens inledning)

Cover image for Studier i Köprätt

Downloads

Published

May 16, 2022

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-91-986174-7-4

Details about the available publication format: Print version

Print version

Date of first publication (11)

1970