Domstol och administrativ myndighet

Authors

Rune Lavin

Keywords:

juridik, rättsvetenskap

Synopsis

”Såväl domstol som administrativ myndighet är enligt den svenska rättsordningen anförtrodda uppgiften att slutgiltigt avgöra rättsliga frågor. Ändamålet med denna avhandling är i främsta rummet att klargöra de principer, som enligt gällande rätt bestämmer eller som i förekommande fall bör bestämma förhållandet mellan domstols och administrativ myndighets kompetens. ”

(avsnitt ur bokens inledning)

Cover image for Domstol och administrativ myndighet

Downloads

Published

May 16, 2022

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-91-986174-5-0

Details about the available publication format: Print version

Print version

ISBN-10 (02)

9117201012

Date of first publication (11)

1972