EU:s internationella privat- och processrätt: Den femte friheten

Authors

Lea Hatzidaki-Dahlström

Keywords:

Europarätt, lagstiftning, internationell privaträtt, internationell processrätt

Synopsis

Grundstenen för den europeiska integrationen utgörs av de fyra friheterna inom EU, nämligen den fria rörligheten för varor, personer, tjänster och kapital. Dessa friheter medför ett ökat antal ekonomiska transaktionen över gränserna, vilket i sin tur oundvikligen genererar fler internationella tvister. Dessa leder ofta till processer och domar. En dom är värdefull endast om den kan verkställas i det land där den som förpliktas att betala har ekonomiska tillgångar.

Det här är EU:s internationella privat- och processrätt – Den femte friheten – kommer in. Genom Bryssel- och Luganokonventionerna, och numera Bryssel-I-förordningen, kan en dom inom förmögenhetsrätten, meddelad av en domstol i ett EU- eller EFTA-land, cirkulera fritt, dvs. den kan erkännas och verkställas i dessa länder. Även Romkonventionen, som reglerar vilket lands lag man kan tillämpa för att lösa en internationell tvist, har tillkommit inom ramarna för EG/EU.

Denna bok, som är en omarbetning och uppdatering av ”Den femte friheten inom EU – Doms- och lagvalskonventionerna”, behandlar ovan nämnda internationella instrument. Bryssel I-förordningen och Romkonventionen finns med som bilagor i boken.

Boken är främst avsedd att användas inom kurser i EG-rätt och internationell handelsrätt. Den kan även användas av den som i sitt yrke behöver får en överblick över detta svårtillgängliga område.

Cover image for EU:s internationella privat- och processrätt

Downloads

Published

May 16, 2022

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-91-986174-3-6

Details about the available publication format: Print version

Print version

ISBN-10 (02)

9144030711

Date of first publication (11)

1998