Ersättningsrätt och ersättningssystem: En lärobok och idébok om ersättning vid personskada och sakskada

Authors

Carl Martin Roos

Synopsis

Boken handlar om ersättning för personskada och sakskada. Den avser svenska förhållanden men ger internationella utblickar. Ersättningsreglerna i socialförsäkring, kollektiv- försäkring, privat försäkring och skadeståndsrätt beskrivs och analyseras. Uppmärksamheten riktas mot systemens omfattning, ersättningens beräkning, finansieringen, de skadeförebyggande effekterna och hanteringskostnaderna. Särskilt intresse ägnas samspelet mellan olika ersättningssystem och fördelar och nackdelar med olika lösningBoken handlar om ersättning för personskada och sakskada. Den avser svenska förhållanden men ger internationella utblickar. Ersättningsreglerna i socialförsäkring, kollektiv- försäkring, privat försäkring och skadeståndsrätt beskrivs och analyseras. Uppmärksamheten riktas mot systemens omfattning, ersättningens beräkning, finansieringen, de skadeförebyggande effekterna och hanteringskostnaderna. Särskilt intresse ägnas samspelet mellan olika ersättningssystem och fördelar och nackdelar med olika lösningar. Boken kan komma till nytta i forskning och undervisning och vara en inspirationskälla för alla som sysslar med ersättningsfrågor.ar. Boken kan komma till nytta i forskning och undervisning och vara en inspirationskälla för alla som sysslar med ersättningsfrågor.

Cover image for Ersättningsrätt och ersättningssystem, by Carl Martin Roos

Downloads

Published

November 17, 2021

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

9789198649796

Details about the available publication format: Print version

Print version

ISBN-10 (02)

9119070519

Date of first publication (11)

1990