Återbetalning av social ersättning

Authors

Rune Lavin

Synopsis

Sociala ersättningar (sjukpenning, pensioner, barnbidrag, bidragsförskott, bostadsbidrag, familjebidrag m. fl. ersättningsformer), utbetalas ibland felaktigt. Mottagaren kan, men behöver inte, vara skyldig att betala tillbaka vad han uppburit för mycket i ersättning. I boken klargörs under vilka förutsättningar återbetalningsskyldigheten inträder. För detta ändamål bestäms tillämpningsområdet för socialförfattningarnas återbetalningsregler och analyseras ingående innebörden av dessa regler. Vidare behandlas reglerna om beräkning av det återbetalningspliktiga beloppet, varv id särskilt uppmärksammas i vilken utsträckning eftergift brukar beviljas. I boken finns också en framställning om förfarande och verkställighet, vilken bI. a. innefattar reglerna om myndigheters kvittningsrätt. Boken avlutas med en diskussion om huruvida de nuvarande reglerna borde reformeras, varvid störst intresse ägnas åt systemet med dubbla besluts- och instansordningar.

Cover image for Återbetalning av social ersättning, by Rune Lavin

Downloads

Published

November 17, 2021

Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

9789198649789

Details about the available publication format: Print version

Print version

ISBN-10 (02)

9118679714

Date of first publication (11)

1986