Introduktion till komparativ och internationell avtalsrätt

Authors

Axel Adlercreutz
Lea Hatzidaki-Dahlström

Synopsis

Föreliggande skrift består av två delar: Del I, författad av professor emerirus Axel Adlercreutz, behandlar avtalsrättens centrala delar ur ett komparativrättsligt perspektiv. Jämförelser görs med tysk, fransk och anglo-amerikansk rätt. Del II, skriven av universitetslektor Lea Hatzidaki-Dahlsrröm, innehåller en introduktion till internationell privat- och processrätt. Domsrätts- och lagvalsproblematiken presenteras, liksom frågan om utländska domars giltighet i Sverige.

Boken är främst avsedd för undervisning i handelsrättsliga kurser men den kan också vara av intresse för den som praktiskt sysslar med internationell förmögenhetsrätt.

Cover image for Introduktion till komparativ och internationell avtalsrätt, by Axel Adlercreutz & Lea Hatzidaki-Dahlström

Downloads

Published

November 17, 2021

Print ISSN

1101-7236

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

9789198649772

Details about the available publication format: Print version

Print version

ISBN-10 (02)

9187998165

Date of first publication (11)

2003