Välfärdens aktörer: Utmaningar för människor, professioner och organisationer

Authors

Stig Linde (ed)
Kerstin Svensson (ed)

Synopsis

Människor och organisationer är i blickfånget i den här antologin. I socialt arbete och andra organiserade välfärdsinsatser förenas de två i vad vi här kallar ett aktörskap. Individerna samspelar med de strukturer som kallas organisationer, utifrån en yrkesroll eller till och med som en yrkeskår, en profession. Organisationen bjuder bildligt talat upp individen till dans. Eller är det tvärtom? Relationen mellan individen och organisationen behöver ständigt belysas. Det råder ett ömsesidigt förhållande där organisationen formar yrkesrollen och människan med sin kunskap och sin erfarenhet formar organisationen. Här har professionernas specifika och samlade kunskap stor betydelse.

Vår ambition här är att bidra till en rik analys genom att anlägga olika perspektiv på välfärdsarbete, av olika professioner i olika organisationer. Vi vill lyfta fram skärningspunkterna där människor gör något, eller låter bli att göra något.

I tio kapitel undersöker femton forskare olika aspekter av praktiken i välfärdsorganisationer. Antologins författare har gått nära och in i välfärdsorganisationernas och dess aktörers praktiker. Med stöd i olika teoretiska perspektiv analyseras förutsättningar, uppfattningar och vardagen för människor som arbetar i dessa organisationer. Alla kapitel bygger på empiriska underlag, från offentliga organisationer, ideella organisationer eller privata aktörer.

Chapters

Downloads

Published

September 17, 2021

Series

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-91-7895-543-5

Details about the available publication format: Print

Print

ISBN-13 (15)

978-91-7895-542-8