Juridikens teori och metod: En introduktion till allmän rättslära

Authors

Aleksander Peczenik

Synopsis

Denna bok är i första hand avsedd som en lärobok i allmän rättslära.

Framställningen kretsar kring frågan om juridikens begreppsbildning och arbetsmetod är förenliga med rättssäkerheten.

Tolkning av gällande rätt är juridikens huvuduppgift. Vad menas med, att rätten är gällande? Lagtolkningen genomsyras av, olika praktiska avvägningar; måste inte avvägningarna mynna ut i en osäkerhet? Framför allt, är rättssäkerheten förenlig med ett annat viktigt ideal – nämligen rättvisan i det individuella fallet?

För att besvara dessa frågor jämför författaren juridiken med den etiska och den vetenskapliga argumentationen och försöker utveckla en rättskälle- och argumentationsteori.

Downloads

Published

May 6, 2021

Details about the available publication format: Print

Print

ISBN-10 (02)

9138504510

Publication date (01)

1995

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

9789198649727