Juridisk argumentation: En lärobok i allmän rättslära

Authors

Aleksander Peczenik
Aulis Aarnio
Gunnar Bergholtz

Synopsis

Den juridiska argumentationen bör uppfylla vissa motiverings- och saklighetskrav. Tack vare en saklig motivering kan myndighetsutövning och rättskipning skapa rättssäkerhet. Rättssäkerhetsbegreppet analyseras i sitt sammanhang med olika frågor om rättsstaten, välfärdsstaten, det demokratiska statsskicket och rättsordningens giltighet.

Vad menas med att juridisk argumentation är korrekt? För att besvara denna fråga jämför författarna juridiken med den etiska och den vetenskapliga argumentationen och försöker utarbeta en allmän motiverings- och diskursteori. För att uppfylla motiveringskraven måste jurister använda en nyanserad rättskällelära och skilda lagtolkningsmetoder. Den förhärskande rättskälle- och tolkningsläran utvärderas i bokens senare del.

Boken är i första hand avsedd som en lärobok i allmän rättslära.

Downloads

Published

May 6, 2021

Details about the available publication format: Print

Print

ISBN-10 (02)

9119073313

Publication date (01)

1995

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

9789198649734