Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation

Authors

Aleksander Peczenik

Synopsis

Vad är rätt? är en handbok i allmän rättslära. Framställningen kretsar kring frågan om huruvida juridikens begreppsbildning och arbetsmetod är förenliga med rättssäkerhet.

Tolkning gällande rätt är juridikens huvuduppgift. Vad menas att rätten är gällande? Lagtolkningen genomsyras av olika praktiska avvägningar; måste inte avvägningarna mynna ut i en osäkerhet? Framför allt, är rättssäkerheten förenlig med ett annat viktigt ideal - nämligen rättvisan i det individuella fallet?

De rättsfilosofiska frågorna förankras i statsteoretiska, moralfilosofiska och kunskapsteoretiska problem. Vilka värden förverkligas av den demokratiska rättsstaten? Vad menas med att en etisk avvägning är riktig? Vad är den juridiska och etiska kunskapens yttersta fundament?

Boken vänder sig till framför allt teoretiskt intresserade forskare i juridik, men även till statsvetare och filosofer.

Cover image for Vad är rätt?

Downloads

Published

May 6, 2021

Details about the available publication format: Print

Print

ISBN-10 (02)

9138504499

Publication date (01)

1995

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

9789198649710